بایگانی: اقامتگاه‌ها

90,000 تومان برای هر شب
اقامتگاه بومی پری
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
200
65,000 تومان برای هر شب
اقامتگاه بومگردی چپیله
تخت ها
0
تعداد اتاق
12
مساحت خانه
700
70,000 تومان برای هر شب
بوم گردی نقره
تخت ها
24
تعداد اتاق
8
مساحت خانه
400