استان: یزد

300,000 تومان برای هر شب
نیم طبقه نوساز
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
140
70,000 تومان برای هر شب
دهقان
تخت ها
0
تعداد اتاق
0
مساحت خانه
55
100,000 تومان برای هر شب
خانه‌ی مسافر
تخت ها
0
تعداد اتاق
0
مساحت خانه
45