استان: مشهد

200,000 تومان برای هر شب
مهمانپذیر میرجلیلی
تخت ها
0
تعداد اتاق
23
مساحت خانه
300
100,000 تومان برای هر شب
خانه باغ
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
600
249,000 تومان برای هر شب
منزل مجتبی
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
78