استان: تنکابن

350,000 تومان برای هر شب
ویلا مانترا
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
100
400,000 تومان برای هر شب
ویلا ساحلی
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
110
250,000 تومان برای هر شب
مکانی برای آرامش
تخت ها
0
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
80
268,000 تومان برای هر شب
خونه باغ گلها
تخت ها
4
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
100
158,000 تومان برای هر شب
کلبه ای برای ارامش
تخت ها
2
تعداد اتاق
1
مساحت خانه
75