استان: تنکابن

128,000 تومان برای هر شب
کلبه ای برای ارامش
تخت ها
2
تعداد اتاق
1
مساحت خانه
75
188,000 تومان برای هر شب
خونه باغ گلها
تخت ها
4
تعداد اتاق
2
مساحت خانه
100