استان: باهنر

200,000 تومان برای هر شب
خانه مسافر مهر
تخت ها
20
تعداد اتاق
10
مساحت خانه
350