روستای وردیج

روستای وردیج در 9کیلومتری شمالغرب تهران واقع گردید جایی با صفا و دنج در کنار پایتخت معروف به قلمرو عروسکهای سنگی که جاذبه گردشگری دارد